Symbooldrama wordt ook wel dagdromen genoemd.

 

Wortelen

 

Het doel van deze therapie is om beelden op te roepen en zichtbaar te maken. Deze zijn vaak een weerspiegeling  van het innerlijke leven en kunnen zo weer heel bewust ervaren en beschouwd worden. Zo kan de ‘dagdromer’ in contact komen met datgene wat de levenslust en ontplooiing in de weg staat.

Vaak kunnen beelden de voorkeur hebben boven woorden. Beelden zijn vaak meer omvattend dan woorden; ze gaan zelfs aan woorden voorbij. Sommige mensen kunnen hun gedachten en gevoelens moeilijk onder woorden brengen of blokkeren helemaal als ze er over willen praten. Wat niet of moeilijk in woorden te vatten is, kan in beelden meestal wel geuit worden.

Bij symbooldrama wordt bijna ongemerkt met het onbewuste contact gemaakt en herkent de ‘dagdromer’ meestal pas later de betekenis van de beelden.

Voor kinderen is het werken met beelden vaak makkelijker dan te vertellen over hetgeen hen bezighoudt. Ook voor mensen uit een andere cultuur en andere moedertaal kan symbooldrama grote voordelen bieden, want symbolen zijn universeel.

Symbooldrama is zeer geschikt voor mensen die problemen ervaren welke voortkomen uit vroege, onverwerkte ervaringen en waarbij alleen klachtgerichte behandelingen geen of onvoldoende effect hadden.

Symbooldrama kan ook een goede ondersteuning bieden bij een andere vorm van therapie.

Het is belangrijk dat men voldoende onderscheid kan maken tussen realiteit en fantasie. Hier zal tijdens de intake aandacht aan worden besteed.

Deze therapie wordt individueel gegeven en duurt een uur. Na in een lichte ontspanning te zijn gebracht, zal er symbolisch met natuurthema’s gewerkt worden.

Na de dagdroom, zal er een tekening gemaakt worden van hetgeen je gezien hebt. Er wordt besproken wat je gezien en getekend hebt.

Door symbooldrama is het soms mogelijk, dat je in het hier en nu veranderd, je meer ruimte in jezelf ervaart en in staat bent stappen te zetten ,die voorheen niet goed lukten.