MBCT (mindfulness based cognitive therapy)

Wat verstaan we onder 'mindfulness'?

Mindfulness kun je vertalen als opmerkzaamheid, bewustheid, attent zijn, aandachtig zijn, wakker zijn, alert zijn, aanwezig zijn, directe waarneming.

Jon Kabat-Zinn definieert mindfulness als het bewust reguleren van de aandacht van moment tot moment, in het moment. Het is een manier om aandacht te geven, bewust, in het hier en nu, zonder oordeel. Mindfulness betekent met onverdeelde aandacht aanwezig- zijn bij dat wat zich dit moment in het veld van gewaar zijn aandient, zonder het anders te willen dan het nu is en zonder ergens anders te willen zijn dan waar je nu bent. Mindfulness heeft de kwaliteit van helder en objectief waarnemen van wat er nu is aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens of emoties, zonder deze te veroordelen.
Het gaat niet alleen om het richten van onze aandacht, maar ook om de intentie en de houding waarmee dat gebeurt - met een milde openheid voor wat er hier en nu is, zoals het is, wat het ook is.

 Aandacht

Wat verstaan we onder 'aandachttraining'?

'Aandachttraining' is een leerprogramma gericht op het vaardiger worden in de beoefening van mindfulness. De training wordt momenteel op veel plekken aangeboden vanwege de heilzame effecten op lichaam en geest.
Gedurende acht weken worden diverse aandachtsoefeningen aangeleerd, in wekelijkse groepsbijeenkomsten en dagelijks thuis met behulp van USB-sticks en een cursusmap. De training vraagt dan ook de nodige inzet en discipline, en bovendien de bereidheid om er aan te beginnen terwijl het resultaat soms even op zich laat wachten. Sterker nog: deelnemers worden juist uitgenodigd elk streven naar resultaat los te laten. Omdat de volgorde van de oefeningen zorgvuldig is opgebouwd, is het belangrijk zo mogelijk alle bijeenkomsten aanwezig te zijn en vanaf het begin het besluit te nemen de hele training te volgen. De deelnemers krijgen zo de gelegenheid een ervaringsgericht leerproces te doorlopen, wat versterkt wordt door de inbedding in een groep. We spreken niet van groepstherapie maar van een leerprogramma. Aandachttraining leert ons om onze eigen therapeut te worden. Groeiend inzicht in onszelf en acceptatie van onze mogelijkheden en beperkingen helpen ons om effectiever met moeilijkheden om te gaan en gezondere keuzes in ons leven te maken.

Vermindering van klachten kan een positief bijeffect zijn. Ook wanneer dit niet optreedt, kan het toch gebeuren dat mensen minder onder hun klachten lijden en er op een gezondere manier mee omgaan. Velen ervaren na de training meer kalmte in hun leven, voelen zich stressbestendiger, zijn meer in contact met hun lichaam en de rijkdom van alledaagse ervaringen en ontwikkelen een vriendelijker houding ten opzichte van zichzelf en anderen.

Balans

 

Vanuit welke visie wordt de training gegeven?

De training wordt niet vanuit een bepaalde traditie gegeven. De gedachte is dat veel mensen zelf actief kunnen bijdragen aan hun gezondheid en welzijn. Oude oosterse meditatiebeoefening en moderne psychologische inzichten vormen hier een methode die geschikt is voor velen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

 Jon Kabat-Zinn introduceerde eerst ‘Stressreductie door aandachttraining’ (MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction). Hieruit is ‘Aandachtgerichte cognitieve therapie’ ontwikkeld (MBCT,  Mindfulness Based Cognitive Therapy). Uit vele onderzoeken is gebleken bij mensen die aan MBSR deelnemen veelal lichamelijk en psychologische klachten duidelijk afnemen. MBCT is vooral effectief bij terugkerende depressies. 

 

Waaruit bestaat de training?

Elke sessie bestaat in ieder geval uit de volgende elementen:

aanleren van verschillende aandacht- en (lichaamsgerichte) meditatie en yoga oefeningen

bespreken hoe u de aangereikte technieken toe kunt passen in het dagelijkse leven zodat u de werking direct kunt ervaren

gelegenheid om de ervaringen van de oefeningen te bespreken en van elkaar te leren.

 


Aanmelding en praktische aspecten

De komende aandachttraining in 2024 zal gehouden worden op de volgende datums van 19.00-21.00 uur:

Donderdagen: 15, 22 en 29 februari, 7, 14, 21 en 28 maart, 4 april.


Mocht u belangstelling hebben, maak dit dan per mail kenbaar.
Er vindt een kennismakingsgesprek plaats waar in wordt verkend of de training geschikt kan zijn en aansluit bij de verwachtingen. Eigen inzet en motivatie zijn belangrijke voorwaarden voor succes en toelating is afhankelijk van de bereidheid en haalbaarheid om gedurende 8 weken dagelijks ¾ à 1 uur te oefenen. De training zelf wordt gegeven in 8 bijeenkomsten van 2 ¼ uur. De groep bestaat uit ongeveer 6 deelnemers.
Opgave en betaling is voor de gehele training.
Reductie is niet mogelijk.

Kosten €350,-, inclusief cursusmap, usb-stick, koffie en thee.
Informeer voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Kiem 

Mindfulness oefenavonden

Tijdens de aandachtstraining heb je een scala aan oefeningen gevolgd en zijn de zaadjes geplant om meer mindfull in het leven te kunnen gaan staan.
Maar dagelijks met aandacht leven en in je eentje de oefeningen bijhouden, is niet altijd gemakkelijk.

De terugkombijeenkomsten zijn er om opnieuw eens in de groep te oefenen en om hierover ervaringen uit te wisselen.

Iedereen die de aandachttraining gevolgd heeft is welkom. Ook als je al een tijdje niet geoefend hebt kunt je met behulp van een terugkombijeenkomst inspiratie krijgen om de draad weer op te pakken.

Datums:

Maandaggroep: 15 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni van 19.00-21.00 uur

Dinsdaggroep: 16 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni van 19.00-21.00 uur

Dinsdaggroep okt. 2023: 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni van 19.00-21.00 uur

Woensdaggroep: 10 januari, 31 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei van 19.00-21.00 uur

Vrijdag-dinsdaggroep: 26 januari (vrijdag), 27 februari, 26 maart, 23 april, 21 mei van 9.30-11.30 uur

Zondaggroep: 14 januari, 18 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni van 10.00-12.00 uur

 

 Kosten: € 15,00
Ook nu geldt, dat zodra je je opgegeven hebt en toch verhindert bent, de kosten wel betaald dienen te worden.

De betalingen graag de eerste keer voor de door jou opgegeven data in één keer contant voldoen.

Opgave is noodzakelijk gelet op de beschikbare ruimte.


Meenemen: De waarschijnlijk wel bekende dekens, kussens en andere comfortverhogende zaken.

Bij aanvang en in de pauze is er koffie en thee.